Vuê, intune fumate di chês, al è rivât a cjase mê un vendidôr ambulant. Un neri. Un dai tancj che a vegnin cu la lôr borse grande cirint di venditi cualchi stupidade, ce façolets di cjarte ce un deodorant pe machine o sajo jo ce altri.

Si sa ben che un che al fâs un mistîr cussì al lavore in neri e scuasit di sigûr al è un clandestin.

Chel di vuê al fevelave par furlan, e no dome al saveve dîti un mandi o cualchi peraule par rufianâti ma si viodeve lu capive e lu fevelave propite ben. Di cualchi bande lu varà ben imparât e si à di dîsi che puescj di lavôr a 'nd saressin ma nie permès di permanence par lui, e je la leç...

2 coments:

  1. furlan ha detto...

    Jo o cîr di cjacarâ cui imigrâts: tu cjatis di dut. Dal plurilaureât, san dôs trê cuatri lenghis, si la son gjavade in vitis che no nancje no rivin a inimagjinâ. E purpûr a son considerâts, di cualchidun, robe puescj di vôre e voie di fâ nuie.
    Se o vessin nô chê voie di vivi!  

  2. Jaio ha detto...

    A mi diseve vue la mê visine che le cjar di purcit a varès di aumentâ dal 50% achi di un mês e par scherzâ o i disevi che forsit al mi convegnarès comprâ trê o cuatri purcits di lat par tacâ a fâ un alevament in te cjanive e jê pronte: Si, sí, fasilu ch'o ven jó dopo a fâcj i salams...Par fuarce che jê a ven dal est e no é di achi. Cui podaressial dîmi ancjemó rôbis cissí a 35 agns?:-)