Inzortaments

Intai ultins timps no ai traficât masse cun Internet, vuê o ai voie di segnalâ cualchidune des novitâts furlanis vignudis fûr ultimamentri tal câs che cualchidun no lis vedi viodudis.

Janez al à metût sul so blog un dizionari sloven-furlan che si pues discjamâ, mi somee un lavoron fat une vore ben, di ce che o sai jo fin cumò al jere a disposizion dome il multilengâl di Nazzi e il dizionari di Marjian Brecelj ma se no sbagli, chel di Janez al è il prin in grafie standard.

Al continue invezit a là indenant il blog di Storie Furlane di Sandri Carozzo.

Al à tacât a scrivi Il guardianut, un gnûf blogarin di Romans che cumò al somearès spierdût su pe Cechie, sperin ben!

1 coments:

  1. Jaio ha detto...

    Insome dut ben par lâ indenant:-)