Ancje a mi mi tocje fa il compitin di Nadâl di chel cjan dal osti di Dree. Ve ca lis rispuestis a la cjadene di sant antoni

Trê adjetîfs par descrivi il to blog:
braurin, inçussît, straneât

Trops blogarìns âstu cognossût di persone?
Dome un e al jere un bocon.

Cuâl blogarin varessitu gust di cognossi di persone?

Jo cun che intate li no mi impaci

Cuâl isal il prin blog che tu leis la buinore?
Dipent dai feed su la bare di drete... Une volte al jere il furlanist, cumò se un al à voie di cjatâ simpri alc di gnûf al va là di Jajo

Di cuâl blog tu fiestezaressistu la sieradure?
Pâs e amôr fradi, o sin sot Nadâl

Fâs talent scout: lancie un zovin blogarin-promesse.
So ai di fa un non o disarès cîl glaçât.

La cjadene a passe a cui che al passe di ca e nol è à ancjemò fate.

1 coments:

  1. Jaio ha detto...

    Orpo, justamenti pal moment o soi talmenti ocupât ch'o no sai ce meti:-) Grasie pal onôr.